Integrated Marine Information System | JPI OCEANS

Integrated Marine Information System

[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Verreet, Gert

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications 
 • Vlaamse overheid; Afdeling Onderzoek
 • Function: Beleidsmedewerker

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-553 60 01
  E-mail:
 • Joint programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans)
 

Expertise:
Gert Verreet is a policy officer in the Flanders Department of Economy, Science and Innovation (EWI), working in the Research Division focusing on environmental sciences and Flemish involvement, including intra-regional, intra-federal, intra-EU, ... duties, such as support to work of VLIZ (www.vliz.be), EU developments such as JPI-Oceans and international environmental research infrastructures (ESFRI SWG ENV). He is also a member of the Flemish Committee for UNESCO and oversees funding for projects under the UNESCO/Flanders Fund-in-Trust for the support of UNESCO's activities in the field of Science (implemented under UNESCO IOC, IHP and MAB programmes). Previously he was a Deputy Secretary of the OSPAR Commission, a position he occupied in 1995-2001 and 2011-2014. The OSPAR Commission deals with the protection and conservation of the marine environment in the North-East Atlantic under the OSPAR Convention, 1992. He worked for the Flanders Department of Environment, Nature and Energy (LNE) in 2001-2005 (project on involvement of target groups in policy development) and 2009-2011 (international unit, focus on greening of the economy). In 2005-2009 he was – as a seconded national expert – a marine policy officer at the European Commission, DG Environment, acting as desk officer for the Marine Strategy Framework Directive, strongly involved with interfacing between the (environmental) marine strategy and maritime policy. Before that his occupations include working for the Belgian federal marine scientific service ‘MUMM’ and researcher at Leuven University where he had received training as an (environmental) geologist (graduated 1983). On the scientific front, he recently co-edited the book ‘Chemical Marine Monitoring – Policy Framework and Analytical Trends’, with Philippe Quevauviller and Patrick Roose (published by J Wiley in 2011).

Publications (28)  Top | Institutes | Publications 
  split up
 • Bogaert, J.; Nuyts, R.; Ramaekers, P.; Van den Broek, G.; Van Meel, G.; Verreet, G.; Willems, K. (1991). Het Schelde-estuarium: de moeilijke ontmoeting tussen de rivier en de zee. Thesis. Universitaire Instelling Antwerpen. Instituut voor Milieukunde: Antwerpen. Diff. pag. pp.
 • Devolder, M.; D'Hondt, P.; Verreet, G. (1991). Stofdossier 1: kwik: samenvatting. Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu: Belgium. 2 volumes pp.
 • Devolder, M.; D'Hondt, P.; Verreet, G. (1991). Stofdossier 1: kwik. Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu: [s.l.]. 101 pp.
 • Hermans, I.; van Goethem, J.; Verreet, G.; Berleur, E. (1986). Slib in havens en waterlopen: toegepast wetenschappelijk onderzoek. Water 5(29): 102-106
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Pirlet, R.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marien onderzoek, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 8-52
 • Mees, J.; Pirlet, H.; Lescrauwaet, A.-K.; Verleye, T.; Janssen, C.; Verreet, G. (2015). Marine research, in: Pirlet, H. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. pp. 8-51
 • Plasman, C.; Verreet, G. (1991). Belgische implementatie van de derde Internationale Conferentie ter bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging (Den Haag, 1990): Stofdossier 2. Cadmium: samenvatting. Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu: Belgium. 9 pp.
 • Plasman, C.; Verreet, G. (1991). Belgische implementatie van de derde Internationale Conferentie ter bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging (Den Haag, 1990): Stofdossier 2. Cadmium (PARTIM 1). Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu (BMM): [s.l.]. I-VII, 1-59 pp.
 • Plasman, C.; Verreet, G. (1991). Belgische implementatie van de derde Internationale Conferentie ter bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging (Den Haag, 1990): Stofdossier 2. Cadmium (PARTIM 2). Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu (BMM): [s.l.]. 60-129, bijlagen pp.
 • Price, M. (2005). Olievervuiling op zee, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 36-37
 • Quevauviller, P.; Roose, P.; Verreet, G. (2011). Preface, in: Quevauviller, P. et al. (Ed.) Chemical marine monitoring: Policy framework and analytical trends. Water Quality Measurements Series, : pp. ix
 • Quevauviller, P.; Roose, P.; Verreet, G. (Ed.) (2011). Chemical marine monitoring: Policy framework and analytical trends. Water Quality Measurements Series. John Wiley & Sons: Chichester. ISBN 978-0-470-74765-0. xiv, 451 pp.
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium. Water 10(60): 164-181
 • van Eck, G.Th.M.; De Pauw, N.; Van Den Langenbergh, M.; Verreet, G. (1991). Emissies, gehalten, gedrag en effecten van (micro)verontreinigingen in het stroomgebied van de Schelde en Schelde-estuarium, in: De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel. Referaten van de Studiedag op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 10(60): pp. 164-181
 • Van Hoof, J.; Baeteman, M.; Verreet, G. (1990). Juridisch kader van de onderhoudsbaggerwerken in zee en in estuaria. Water 9(51): 108-112
 • Verreet, G. (1989). Een voorbeeld van verscherpt toezicht: de kwaliteit van het zwemwater aan de kust = Un exemple de surveillance renforcée: la qualité des eaux de baignade à la côte, in: Studie- en Beleidsdag "De Noordzee: een zee voor het leven". Oostende 20 mei 1989. pp. 11 pp
 • Verreet, G. (1990). Zwemwater aan de Belgische kust. Water 9(51): 102-107
 • Verreet, G. (1991). Het kind en het badwater: de kwaliteit van ons kustwater, in: Linet, C. (Ed.) Geen zee van tijd meer voor een zee vol leven. Panda, 41: pp. 36-38
 • Verreet, G. (1991). Het kind en het badwater: de kwaliteit van ons kustwater. Panda 41: 36-38
 • Verreet, G. (1991). België op zee, in: Linet, C. (Ed.) Geen zee van tijd meer voor een zee vol leven. Panda, 41: pp. 46
 • Verreet, G. (1991). België op zee. Panda 41: 46
 • Verreet, G. (1996). Costa Salmonella: myth or reality?, in: Dialogue between scientists and users of the sea: Proceedings of a Symposium held on the occasion of the 10th anniversary of the civil service oceanographic research vessel Belgica, Ostend, 17-19 October 1994. pp. 133-140
 • Verreet, G. (2011). EU marine strategy, in: Quevauviller, P. et al. (Ed.) Chemical marine monitoring: Policy framework and analytical trends. Water Quality Measurements Series, : pp. 49-67
 • Verreet, G.; Roose, P.; Quevauviller, P. (2011). Conclusions and outlook, in: Quevauviller, P. et al. (Ed.) Chemical marine monitoring: Policy framework and analytical trends. Water Quality Measurements Series, : pp. 435-437
 • Verreet, G.; Baeyens, J. (1991). Milieubeleid en controle op de Noordzee. Leefmilieu 14(3): 71-79
 • Verreet, G.; Berlamont, J. [s.d.]. Bundel documenten over navorsingen aangaande de gedragingen van slib, in de periode 1985-1988 = Rheology and non-newtonian behaviour of sea and estuarine mud. Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica: Leuven. 94 pp.
 • Verreet, G.; Berlamont, J. (1988). Bundel documenten over navorsingen aangaande de gedragingen van slib in de periode 1985-1988. Katholieke Universiteit Leuven. Afdeling Hydraulica: Leuven . 94 pp.
 • Wartel, S.; Verreet, G.; Viaene, W. (1985). Internal structures in mud sediments, in: Van Grieken, R. et al. (Ed.) Progress in Belgian Oceanographic Research: Proceedings of a symposium held at the Palace of Academies Brussels, 3-5 March 1985. pp. 220-222

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications 

JPI Oceans AISBL  •   Rue du Trône 4, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 626 16 60   •     jpioceans@rcn.no
Website developed and maintained by VLIZ | Privacy and Cookie policy